sashimi menu

40. 15 STK. 189 KR.

20_Nigiri_Laks.jpg
 

tun

43. 5 STK. 70 KR

laks

41. 5 STK. 65 KR

20_Nigiri_Laks.jpg

hvidfisk

42. 5 STK. 65 KR

42_Sashimi_Hvidfisk.jpg